Nordområdesuksess med unge talenter

  Ungdommens Kulturmønstring og samarbeidspartnerne fra Arkhangelsk hatt stor suksess med sitt program for unge talenter.

 

Ungdommens Kulturmønstring og samarbeidspartnerne fra Arkhangelsk hatt stor suksess med sitt program for unge talenter. Gjennom det to-årige programmet har det vært flere samlinger og turneer både på norsk og på russisk side. I høst gjennomføres to prosjekter:  ”Arctic Dialog 2” og i tillegg en nyskrevet unik samarbeidsforestilling med tittelen ”An Arctic Fairytale”.

 Forestillingen ”Arctic dialog 2” ble gjennomført i Arkhangelsk i tiden 8.-12.oktober med aktører fra Troms, Finnmark og Arkhangelsk. Dette prosjektet inneholdt et multikulturelt utrykk med musikere, dansere og sirkusartister. Forestillingene ble gjennomført i Arkhangelsk og Novodvinsk. I Arkhangelsk ble forestillingen vist for et stort publikum i Dramateateret. Det var stor medieinteresse for prosjektet med innslag i aviser og på TV.

httpvh://youtu.be/FzifXsHUqpw

I november skal et topplag av ungdomsartister møtes i en forestilling som har fått tittelen ”An Arctic Fairytale”, – en spektakulær forestilling. Forestillingen tar utgangspunkt i den arktiske historien. Denne beskrives gjennom 7 forskjellige tablåer og 7 forskjellige tidsaldere. Disse uttrykkene er smeltet sammen i en forestilling med et kulturelt spenn fra tradisjonskultur til hypermoderne utforskende danseuttrykk. Tidvis vil forestillingen ha klar inspirasjon fra de sceniske teknikkene som benyttes av det berømte sirkuskompaniet Cirque de Soleil.
Utøverne i forestillingen består av 40 norske og russiske ungdomstalenter; dansere, sirkusartister, sangere, musikere og skuespillere på et svært høyt nivå. De norske utøverne i forestillingen kommer fra Finnsnes, Hammerfest, og Tromsø, og de russiske ungdommene kommer fra Arkhangelsk og Severodvinsk.
Kunstnerisk produsent: Alexander Rindestu.

Utbyttet for ungdomsutøverne som deltar i disse prosjektene er stor, og alle konkluderer med at dette har stor betydning for deres egen talentutvikling. I tillegg dannes et kontaktnett over landegrensene som vil være nyttig både på kort og lang sikt. Ungdom kommuniserer i dag på sosiale media, og dette er med på å utvikle kontaktnett og kulturforståelse på bred front.

”An Arctic Fairytale” og ”Arctic Dialogue 2”er produsert av UKM ARCTIC i samarbeid med Arkhangelsk Musical College. Prosjektene er finansiert av Barentssekretariatet, Kulturdepartementet, Troms Fylkeskommune, Lenvik Kommune og Sparebanken 1.

httpvh://youtu.be/raFDA3VcKmU